left_heads

CZYM JEST PIITT?

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. to ponadregionalna inicjatywa wparcia dla przedsiębiorców i naukowców.

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego w regionach Polski Wschodniej poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo-naukowymi, uniwersytetami i urzędami publicznymi

CZYTAJ WIĘCEJ

Główne zadania instytutu

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego w regionach Polski Wschodniej poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo naukowymi, uiniwersytetami i urzędami

Zakres zadań:

Promowanie technologii podnoszących wydajność i jakość produkowanych wyrobów

Określanie potencjału firm, instytucji i ich potrzeb innowacyjnych i technologicznych

Poszukiwanie odpowiednich rozwiązań i partnerów zagranicznych

Pozyskiwanie finansowania

Factory_Automation_Robotics_Palettizing_Bread

Misją PIITT S.A. jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje. Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dlatego też nasze usługi skierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców (w tym młodych, rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo biznesowych i instytucji badawczo-naukowych.

JEŻELI ISTNIEJE SPOSÓB, BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ - ZNAJDZIEMY GO. 

NAJLEPSZĄ METODĄ PRZEWIDYWANIA PRZYSZŁOŚCI JEST JEJ TWORZENIE.

 

DĄŻYMY DO TEGO, ABY STAĆ SIĘ GLOBALNYM BROKEREM INNOWACJI

Kreujemy i wpieramy dobre praktyki w obszarze współpracy nauki, biznesu i administracji w zakresie sprawnego wykorzystania wiedzy i technologii na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.

WSPIERAMY LUDZI I ORGANIZACJE

w gospodarczym (przedsiębiorczym) wykorzystaniu wiedzy i technologii z poszanowaniem prawa własności intelektualnej

Łączymy naukę, biznes i administrację w budowaniu innowacyjnych postaw przewagi konkurencyjnej

Dostarczamy nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na osiąganie przewagi konkurencyjnej.