Biznes i nauka muszą łączyć siły

Źródło: gazetaprawna.pl

Dotacje na współpracę firm z przedstawicielami świata nauki zadomowiły się już w naszym kraju na dobre. Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka opcji dostosowanych do różnych potrzeb i możliwości. Dotacje na współpracę przedsiębiorstw z sektorem badań i rozwoju są dostępne przede wszystkim w programie krajowym Inteligentny Rozwój oraz w programach regionalnych.

 

Ciekawe możliwości pojawiają się też w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Nadrzędnym warunkiem we wszystkich działaniach jest to, aby w wyniku projektu na rynek trafił nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługa lub proces. Ostateczny efekt powinien zaspokoić faktyczne zapotrzebowanie konsumentów i być konkurencyjny w stosunku do innych, dostępnych już na rynku produktów. Jeżeli innowacja ma mieć charakter procesowy, musi mieć pozytywny wpływ na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub prowadzić do znaczącego podniesienia jakości świadczonych usług. Tak rozumiana innowacyjność w przypadku programu Inteligentny Rozwój powinna mieć wymiar co najmniej ogólnopolski.

Catching-up regions – gospodarcza konferencja w G2A Arena

W podrzeszowskiej Jasionce rozpoczęła się konferencja  podsumowująca inicjatywę: „Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie”. Biorą w niej udział przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku Światowego, a także marszałkowie podkarpackiego i świętokrzyskiego – Władysław Ortyl i Adam Jarubas – regionów, których dotyczył ten projekt. Obecni są też  ministrowie: Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak.

Konferencja końcowa wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego to podsumowanie gospodarczego projektu: „Lagging Regions”. Dokument na jego realizację  podpisali w kwietniu 2016 roku: marszałek Władysław Ortyl, Komisarz ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creƫu oraz przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Adam Hamryszczak. Zakładał on przeprowadzenie pilotażowych działań mających na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego.

Dzisiaj, tj. 31 maja w G2A Arena w Jasionce, zaproszeni goście podsumowują projekt,  rozmawiają o jego efektach, o tym co udało się w tym okresie zrealizować, a co wymaga jeszcze dopracowania. Szczegóły podjętych działań omawiane będą też podczas warsztatów tematycznych, które potrwają przez cały dzień i poświęcone będą konkretnym działaniom podjętym w ramach realizowanego projektu.

Otwierając konferencję marszałek Władysław Ortyl powiedział, że cieszy się bardzo, iż Podkarpacie mogło uczestniczyć w tym projekcie.

Był to projekt bardzo ciekawy, wiele się nauczyliśmy podczas jego realizacji. Było to dla nas nowe podejście, nowe wyzwanie, nowa jakość, która myślę, że się utrwali na przyszłe okresy w Unii Europejskiej – powiedział marszałek W. Ortyl.

Marszałek woj. Świętokrzyskiego Adam Jarubas również podkreślał, że udział jego regionu w tej inicjatywie był niezwykle ważny.

Dzisiaj widzimy, że daliście nam państwo – mam na myśli Komisję Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Rozwoju – możliwość zasugerowania także własnych przestrzeni, które warto poddać szczególnej diagnozie, jako te elementy, które blokują rozwój gospodarczy naszych regionów – mówił marszałek A. Jarubas.

Głos podczas otwarcia zabrał także podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Hamryszczak, który powiedział:

W krótkim czasie udało się osiągnąć bardzo wiele. Sukces tej inicjatywy przełoży się nie tylko na zwiększenie perspektyw rozwojowych tych dwóch regionów, ale będzie też inspiracją dla pozostałych regionów w Polsce – tłumaczył wiceminister A. Hamryszczak

Projekt Lagging Region – była to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju oraz samorządów: woj. Podkarpackiego i świętokrzyskiego, przy udziale Banku Światowego. W czasie projektu przeprowadzono działania mające na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego obu regionów. Efekty mają być wykorzystane w następnym okresie programowania tj. w latach 2020 – 2027.

Zadaniem każdego regionu było przeprowadzenie diagnozy i wskazanie obszarów, gdzie niezbędne jest podjęcie działań pobudzających rozwój gospodarczy. W województwie podkarpackim w ramach tego projektu zaplanowano trzy główne zadania:

– wzmocnienie komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej;

– zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarach najsłabiej rozwiniętych;

– produkty finansowe dla przedsiębiorstw;

II Forum Inteligentnego Rozwoju – Uniwersytet Rzeszowski

II Forum Inteligentnego Rozwoju już w poniedziałek! Przypominamy, że bezwzględnym warunkiem umożliwiającym udział w Forum jest dokonanie rejestracji.

Czołowe postacie polskiej areny politycznej oraz biznesowej zagoszczą podczas tegorocznego Forum Inteligentnego Rozwoju. Obecność tych, którzy kreują polską politykę gospodarczą sprawia, że po raz kolejny Forum będzie ważną płaszczyzną dialogu między politykami, samorządowcami, nauką i biznesem.

Start: 23 października 2017 r. godz. 9:00 G2A Arena, Rzeszów-Jasionka

http://irforum.pl/speakers/grzegorz-wisz/

Klastry energii – Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

„Gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie mogłyby stać się  obszarami atrakcyjnymi inwestycyjnie pod warunkiem możliwości wpisania pewnych inwestycji w inicjatywę  klastra  energii.”
Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej (PKEO) działający od sześciu lat na krajowym i międzynarodowym poziomie w obszarze praktycznej innowacyjnej ekoenergetyki oraz posiadający doświadczenie w zakresie przygotowania analiz i dokumentów strategicznych dla podmiotów gospodarczych przedstawia Państwu ofertę związaną z założeniem i koordynacją lokalnego klastra energii. Perspektywicznie klastry energii mają stanowić mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym. W bieżącym roku w ramach POIiŚ Ministerstwo Energii przeznaczy na inwestycje w klastrach energetycznych 500 mln zł.

W przypadku zainteresowania Państwa współpracą przy tworzeniu klastrów energii prosimy o kontakt z biurem Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej KONTAKT

>>>Ankieta dla gmin zainteresowanych udziałem w klastrze energii<<<

Resort energii planuje wprowadzenie nowych systemów wsparcia OZE

„Zmiany te mają polegać na wprowadzeniu, obok systemu aukcyjnego  systemów Feed-in-Tariff (FIT) i Feed-in-Premium (FIP) dla wytwórców energii z OZE  wykorzysujących stabilne i przewidywalne źródła energii – biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów, biogaz z oczyszczalni ścieków, inny biogaz niż wcześniej wymienione i hydroenergię.

W systemie FIT wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji lub w mikroinstalacji, będący przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, wykorzystujący do wytworzenia energii elektrycznej wskazane wyżej źródła energii mógłby  sprzedawać niewykorzystaną energię elektryczną po stałej cenie zakupu sprzedawcy zobowiązanemu albo sprzedaży innemu podmiotowi. Owa stała cena zakupu miałaby wynosić  dla poszczególnych rodzajów instalacji OZE  80 proc.  ceny referencyjnej dla danego źródła, obowiązującej w danym roku i  podlegać  corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS. (…)”

Czytaj więcej na wnp.pl

Rewolucyjny sposób izolacji – izolacja wewnątrz

termoizolacja carlexWciąż spotykana jest opinia, że aby zaizolować budynek należy stosować ocieplanie od zewnątrz, jednak powoli na świecie odchodzi się od takiego trendu. Amerykanie izolują swoje domy w środku, Skandynawowie mają słynne budynki z drewna, które również są izolowane od wewnątrz, nawet Eskimosi w celu ocieplenia igloo wykorzystują skóry zwierząt pokrywające ściany od wewnątrz. Większość nowoczesnych projektów domów pasywnych czy niskoenergetycznych nie uwzględnia ciepła akumulowanego przez ściany budynku. Aby skutecznie ogrzać pomieszczenia mieszkalne potrzebne jest odizolowanie ciepła dostarczanego do pomieszczenia od zimnych ścian obwodowych. Wewnętrzna izolacja zasadniczo rozwiązuje problem zimnych ścian, oraz tworzenie się na nich pleśni. Z materiałem CARLEX termomodernizacja obiektów zabytkowych nie stanowi większego problemu. Oferowane materiały bazują na technologii NASA stosowanej w barierach termicznych na promach kosmicznych. Stanowią alternatywę i uzupełnienie obecnie stosowanych materiałów termorefleksyjnych i termoizolacyjnych, w szczególności w odniesieniu do styropianu powodującego niekorzystne wykraplanie wilgoci powodowane niską przepuszczalnością.

Więcej na www.carlex.com.pl