Jak w praktyce zabrać się za tworzenie klastra energii

„ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wybrane modele – możliwości, ograniczenia, rekomendacje” – nowa pozycja na rynku wydawniczym poświęcona tematyce budowy partnerstwa i efektywnego ekosystemu klastra energii. Już do nabycia w sklepie PKEO.

Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia stanowi jedno z podstawowych wyzwań gospodarek XXI wieku.

Potrzeba ulepszenia procesów gospodarowania i zarządzania zużyciem zasobów, w tym energetycznych, wymaga innowacji organizacyjnych i profesjonalnej koordynacji. Konieczne jest stworzenie rozwiązań, które będą wytyczały skuteczną drogę w procesie zarządzania energią. Duże szanse stwarzają tu klastry energii, które są potencjalnym narzędziem nowego zrównoważanego modelu dostarczającego kompleksowych rozwiązań pozwalających na optymalne i efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału dla zapewnienia finansowo korzystnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób przyjazny dla środowiska. Klastry energii stają się elementem, który w energetyce rozproszonej zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.

„…w opinii Departamentu Energii Odnawialnej publikacja ta stanowi cenny wkład w dyskusję nad koncepcją rozwoju klastrów energii w Polsce.”

Ministerstwo Energii DEO.I.4100.47.2017

„Omawiana publikacja może stać się jedną ze znaczących pozycji nie tylko dla studentów kierunków energetyka, ochrona środowiska i zarządzanie, ale także dla wąskich kręgów specjalistów i szerszego grona laików, którzy chcą uzyskać podstawowe informacje na temat zasad budowania struktur zarządzania energią w kompleksowej i przede wszystkim zrozumiałej formie.”

doc. Ing. Andrej KAPJOR, PhD

„…współpracę uczyniono bardzo ważnym narzędziem polityki energetycznej, przy czym współpraca ta może odbywać się w ramach klastra energetycznego, ale także poprzez współdziałanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub w innych wspólnie działających organizacjach.”

Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak

Z książki dowiesz się:

  •         Jak optymalizować gospodarowanie energią
  •         Jak budować zespoły ds. zarządzania energią
  •         Jak rozwijać kompetencje niezbędne do zarządzania energią
  •         Po co i jak tworzyć klaster energii
  •         Jak zwiększać efektywność energetyczną