Rozpoczynamy działalność!

Dnia 05.02.2015 roku, Polski Instytut Innowacji i transferu Technologii S.A. został wpisany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542152 jako Spółka Akcyjna non-profit