Polski instytut innowacji
i transferu technologii

Ponadregionalna inicjatywa wsparcia dla przedsiębiorców i naukowców

Dowiedz się więcej

O instytucie

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. to ponadregionalna inicjatywa wparcia dla przedsiębiorców i naukowców.

Głównym zadaniem PIITT S.A. jest wspieranie rozwoju gospodarczego i wzmacnianie potencjału innowacyjnego poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo naukowymi, uniwersytetami i urzędami. PIITT S.A. jako Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) wspiera także rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację usług doradczych w zakresie wdrażania nowoczesnych narzędzi zarządczych, innowacji i najlepszych praktyk biznesowych.

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii Spółka Akcyjna jest odpowiedzią wyspecjalizowanych we wdrażaniu innowacji instytucji i firm z Polski Wschodniej (z regionów: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego), na zapotrzebowanie środowisk mających wpływ na tworzenie warunków dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, administracja samorządowa i państwowa), na silną, profesjonalną i ponadregionalną instytucję wspierającą innowacyjność oraz transfer wiedzy i technologii. PIITT S.A. posiada status Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A. stanowi platformę współpracy pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi ośrodkami akademickimi, klastrami oraz organizacjami pozarządowymi, powołana została w celu wspierania przedsiębiorstw, uczelni, administracji państwowej i samorządowej Polski, w tym w szczególności Polski Wschodniej w wykorzystaniu ich potencjału kapitałowego, intelektualnego i technicznego w transferze wiedzy i wyników prac i badań naukowych do gospodarki oraz w permanentnym rozwoju konkurencyjności biznesu, poprzez profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe, finansowe i nawiązywania współpracy z różnymi partnerami. Spółka stanowi sieć kooperacji służącą integracji Instytucji Otoczenia Biznesu i infrastruktury naukowo badawczej w celu wzmocnienia zdolności innowacyjnej przedsiębiorstw i transferu technologii.

Eksperci

Eksperci pracujący w ramach PIITT S.A. są osobami o ponadprzeciętnych kompetencjach branżowych i doświadczeniu w realizacji różnego rodzaju usług – doradczych, proinnowacyjnych i prorozwojowych. Bazując na tym fundamencie PIITT S.A. jest w stanie dostarczyć profesjonalne wsparcie przedsiębiorcom w rozwijaniu innowacji oraz wdrażaniu najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania i organizacji.

Akcjonariat

W tym miejscu publikowane będą informacje i ogłoszenia wymagane przepisami prawa dotyczące Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki.

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zaproszenie na WZA

Kontakt

Jeśli chcesz zadać pytanie dotyczące PIITT S.A., poprosić o wycenę zlecenia lub potrzebujesz informacji technicznej, skorzystaj z formularza kontaktowego.

© 2021 Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.